ડુમસ બીચ: ડુમસ બીચ તેની કાળી રેતી અને શાંત વાતાવરણ માટે જાણીતું

ઈસ્કોન મંદિર: સુરતમાં આવેલ ઈસ્કોન મંદિર મુલાકાત લેવા માટે એક સુંદર

Sardar Patel Museum: આ મ્યુઝિયમ પ્રાચીન શિલ્પો અને ચિત્રો સહિત ઐતિહાસિક કલાકૃતિઓનો ખજાનો છે

Gopi Talav: ગોપી તલાવ એ બગીચાથી ઘેરાયેલું ઐતિહાસિક તળાવ છે.

Suvali Beach: સુરતથી ટૂંકી ડ્રાઈવ પર સ્થિત, સુવાલી બીચ તેના શાંત પાણી

Old Fort (Surat Castle): જૂનો કિલ્લો, જેને સુરત કેસલ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે,

Ambika Niketan Temple:આ મંદિર દેવી અંબિકાને સમર્પિત છે

Dutch Garden:ડચ વસાહતી યુગ દરમિયાન બાંધવામાં આવેલ